Nøkkel ordning


HPK disponerer 15 Stk Nøkler til Eplerød Skytebane.


(Disse er fordelt på Styre og Aktive Skyttere)


Eier av nøkkel :

Holmestrand Pistolklubb er eier av nøkkel.

Holmestrand Pistolklubb administrerer klubbens nøkler.

Holmestrand Pistolklubbs styre/representant vedtar hvem som for utdelt nøkler.

Låntaker av nøkkel :

Låner av nøkkel er personlig ansvarlig for, Nøkkel. Mistet nøkkel skal umiddelbart raporteres til klubb.

Nøkkel skal ikke merkes med "Eplerød Skytebane" eller "Holmestrand Pistolklubb".

For å få utdelt nøkkel Signeres denne ut (eller bekreftes motatt per mail).

Nøkkel kan lånes bort til andre medlemmer av HPK i kortere perioder, fint om styret informeres om dette.

Aktivitets forpliktelser :

Formålet med "Nøkkel ordning" er alle klubbens medlemer skal kunne ha tilgang til Kubben fasiliteter på Eplerød Skytebane.


Alle klubbens medlemer kan benytte Eplerød skytebane til terminfestede trenninger i henhold til Terminliste for Eplerød og Reguleringsplan for Eplerød. Nøkkel låner forplikter seg til å sette seg inn i disse.


Innhaver av nøkkel forplikter seg til å Avholde Trening på respektive gruppes treninger, mimimum 5 vakter per kalender år.(gruppene er selv ansvarlig for å sette opp en bemanningsplan for gruppe trening)

Det forutsettes at den som innehar nøkkel deltar på klubbens aktiviteter, og er en aktiv skytter i respektive gruppe.


Det skal informeres via SMS eller Sosiale medider når vedkommende er på skytebanen.

Vi ønsker ingen passive nøkler i systemet.


Formålet med klubbens nøkkler at at vi får opp aktivitet på  :

Trening Felt : Onsdager

Trening Dynamsik : Torsdager


Mandag/Lørdags aktivitet,  setter vi opp senere når vi ser en aktivitets økning i gruppene.


Ved bortfall av aktivitet, vil retten til nøkkel bortfalle.

Ved brudd på Skytetider vil retten til nøkkel borfalle.

Holmestrand Styre vil forbeholder seg retten til a kalle tilbake nøkler til omfordeling.

Ved bortafall av aktivitet bør medlem uoppfordret levere tilbake nøkkel.

Ønsker du a Bidra til Økt aktivitet ?


Hvis du er intereresert i å ta på deg en "Nøkkel ansvarlig rolle" , for å være med på å holde skytebanen tilgjennegelig for Klubbens medlemer send en mail til Styret.


Ansvarlig skal ha en aktiv rolle innad i den 

respektive skytegruppen, og et ønske om

a bidra til økt aktivietet for Klubbens medlemmer.


Du bør være så aktiv at du normalt stiller

på klubbens Aktiviteter, 


Nøkkel ordning og aktivtet vil følges opp av styret. Innaktive nøkler vil bli tilbakekalt,

Er du ikke aktiv, har du ikke behov.


Styret@holmestrandpistolklubb.com