Skytetider


Pistolbanen kan brukes til skyting fra kl 1700 til 2100 mandag til torsdag og fra kl 0900 til 1600 lørdag.


Merk at dette er tidene HPK har lov til å skyte, og det betyr ikke nødvendigvis at banen er i bruk dette tidspunktet.

Ta kontakt med den respektive formannen for å forsikre deg om at det er folk på banen om du kommer langveis fra uten egen nøkkel.All skyting på Eplerød skjer ihht reguleringsplanen og på terminfestede dager.

Sjekk derfor terminlisten for skytedager som er gjort skytefri pga. helligdag el.


Felles terminliste Eplerød Skytebaner 2022Fellestrening er normalt forbeholdt nye skyttere og foregår med skyteleder.


Liste over skyteledere 2022.
Treningsdagene er fordelt mellom gruppene Felt og Dynamisk.

Lørdag i oddetallsukene er feltskytingen fra 0900 til 1230 og dynamisk fra 1230 til 1600.

I partallsukene er fordelingen motsatt.